۱. دوره فارسی عمومی: 

این دوره ویژه کسانی است که دوره عمومی را گذرانده اند.

 

۲. دوره تکمیلی زبان فارسی-مهارت خواندن: 

این دوره ویژه کسانی است که دوره عمومی را گذرانده اند.

۳. دوره ویژه زبان تخصصی علوم اسلامی: 

این دوره ویژه کسانی است که دوره عمومی را گذرانده اند.

۴. دوره کودک و نوجوان

این دوره ویژه افراد ۷ تا ۱۵ سال است.

تعیین سطح:

در صورتی که فارسی می دانید و دوست دارید فارسی را ادامه دهید جهت تعیین سطح می توانید از اینجا ثبت نام کنید:

دیدگاهتان را بنویسید