چرا زبان فارسی؟

با این زبان می توانید با بیش از ۱۲۰ میلیون نفر از مردم جهان و کشورهای مختلف از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان و … ارتباط برقرار کنید.

زبان فارسی فقط یک زبان نیست؛ بلکه یک هویت، فرهنگ و تمدن است و شما با یادگیری آن با یک فرهنگ و تمدن غنی در جهان آشنا می شوید.

زبان فارسی دومین زبان جهان اسلام است که با یادگیری آن می توانید با متون و منابع اسلامی و دینی آشنا شوید.

زبان فارسی، زبان شاعران و ادیبان و دانشمندان بزرگی همچون حافظ، مولانا، سعدی، خیام و ….. است که با یادگیری زبان فارسی می توانید از شعر و ادبیات غنی فارسی استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید