ثبت نام دوره فارسی عمومی

اطلاعات عمومی

لطفا شماره‌ای که با آن در واتس‌آپ فعال هستید را وارد کنید.

تعیین کلاس

عمومی: کلاسی است که در روز و زمان‌های مشخص برگزار می شود و همه افراد می توانند آن را انتخاب کنند.
خصوصی: کلاسی است است که فقط برای شما و کسانی که شما می گویید، برگزار می شود و شما روزها و زمان برگزاری آن را تعیین می کنید و البته خودتان هزینه آن را پرداخت می کنید.